Privacy Policy – Privacybeleid

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van Shapes & Shadow (Angela Bloemsaat – Love Story Photography). Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Op deze pagina kom je te weten welke gegevens worden verzameld, waarvoor deze gegevens gebruikt en hoe hiermee jouw gebruikservaring verbeterd wordt als je mijn website gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan info@shapes-shadows.nl

1. Wie ben ik

Shapes & Shadows (Angela Bloemsaat – Love Story Photography) is een eenmanszaak, gevestigd te Bant aan de Wellerzandweg 14C. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59960779. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mijn website-adres is: https://shapes-shadows.nl/

2. Persoonsgegevens

Shapes & shadows verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op www.shapes-shadows.nl verstrekt, omdat je gebruik wil maken van mijn diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik (indien van toepassing voor het doel) verwerk:
– Foto’s
– Voor- en/of achternaam
– E-mailadres
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op de website

3. Doel verwerking persoonsgegevens

Shapes & Shadows verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Enkel met toestemming van de geportretteerde het laten zien van foto’s die ik gemaakt heb tijdens een opdracht (gerechtvaardigd belang) op mijn website, social media, promotiemateriaal of face-2-face
– Het analyseren van jouw gedrag op de website ter verbetering, en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (google Analytics)
– Jou te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten
– Jouw betaling af te kunnen handelen
– Goederen en/of diensten bij je af te leveren

4. Bewaren persoonsgegevens

Shapes & Shadows bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:
Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)
uw persoonlijke foto gallery: max. 3 maanden na opdracht of totdat jij deze opzegt

Foto’s op zwaar beveiligde extern harde schijf: de afgeleverde foto’s en RAW bestanden worden in het archief opgeslagen voor een onbepaalde tijd als back-up totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Shapes & Shadows verkoopt jouw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

De gegevens die Shapes & Shadows ontvangt en verwerkt worden gedeeld met de volgende partijen:

Flevohost | De e-mail van Shapes & Shadows  wordt gehost bij EK-Hosting. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Flevohost.

Pixieset & Pic-Time | Pixieset & Pic-Time ontvangen jouw foto’s en jouw e-mailadres zodat we jouw digitale fotogalerij kunnen afleveren.

Floricolor & Jiggy albums | De albums en prints worden gedrukt door Floricolor & Jiggy albums. Trouwalbums worden eerst aan mij geleverd, maar mini-albums en losse prints bij alle overige fotoreportages worden rechtstreeks van de drukker aan de klant geleverd. Hiervoor ontvangt Floricolor of Jiggy albums van ons uw adresgegevens en telefoonnummer.

Facebook, Instagram, Later, Unum, flevohost | Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin wellicht jouw foto’s wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Ik bewaar deze foto’s onbeperkt in mijn archief, totdat jij een verzoek doet tot verwijdering.

Facebook & Instagram | Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven.

Exact Online | Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo in een softwareprogramma. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.

Google Analytics | Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

Cookies | De analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Shapes & Shadows behoudt het recht om de gegevens openbaar te maken wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Shapes & Shadows dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Shapes & Shadows te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal je naam, e-mail, accountnummer, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht worden verwerkt om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens worden gebruikt voor een optimale uitvoering van de overeenkomst.

6. Cookiestatement

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van de website tracken met Google Analytics en Google Bedrijf. Deze diensten plaatsten analytische cookies.

Ik maak gebruik van tracking cookies van derde partijen op de website om jou gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen op basis van jouw surfgedrag. Jouw apparaat wordt herkend als jij na mijn website te hebben bezocht, een andere website bezoekt in hetzelfde advertentiebereik. Hierdoor kan ik op die andere website mijn advertenties tonen. Ik gebruik deze gegevens echter alleen om jou die advertenties te kunnen tonen en zal dit nooit aan andere bestanden koppelen.

Shapes & Shadows maakt gebruik van affiliate marketing. Ik gebruik affiliate cookies om te bepalen of ik een vergoeding aan een van mijn partners moet betalen, wanneer jij via hen op deze website bent gekomen.

Cookies verwijderen
Wanneer jij niet (meer) wilt dat Shapes & Shadows maakt gebruik van affiliate marketing. Ik gebruik affiliate cookies om te bepalen of ik een vergoeding aan een van mijn partners moet betalen, wanneer jij via hen op deze website bent gekomencookies plaatst, kun jij in jouw browserinstellingen aangeven dat je geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. Je dient dit wel op elke computer en in elke browser die je gebruikt aan te geven.

7. Beveiligen

Shapes & Shadows neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Indien ik gehackt word, heb ik waarschijnlijk geen toegang meer tot jouw gegevens, op FB en Instagram zal er een post komen met de boodschap dat ik gehackt ben. (Als ik op mijn FB/Insta kan).

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen of een opmerking hebt over deze privacyverklaring , neem dan contact op via info@shapes-shadows.nl

error: Content is protected !!